کنترل کیفیت

تست های نشت

داخلی

  • ODK050   ساخته شده در آزمایش نشت - 1 سر
  • ODK250   ساخته شده در آزمایش نشت - 1 سر
  • ODK310   ساخته شده در تست نشت - چندین سر
  • ODK500   ساخته شده در آزمایش نشت - 1 سر
TOP

جزئیات خود را فراموش کرده اید؟