WEL100

پنجشنبه، 06 مارس 2014 by
تونل کوچک جمع و جور WEL100

تونل کوچک

دستگاه کوچک شدن در صف پس از دستگاه کیسه گذاری - عرض 1300 میلی متر - حداکثر ارتفاع انتقال 400 میلی متر.
اجاق گاز برقی ، 18 کیلو وات ، 380 Vac 50/60 هرتز = قابل حذف است => ذکر شده در بروشور ، ما این را برای دستگاه های دیگر نیز ذکر نمی کنیم.

WEL110

پنجشنبه، 06 مارس 2014 by
تونل کوچک جمع و جور WEL100

تونل کوچک

دستگاه کوچک شدن در صف پس از دستگاه کیسه گذاری - عرض 1600 میلی متر - حداکثر ارتفاع انتقال 400 میلی متر.

WEL115

پنجشنبه، 06 مارس 2014 by
تونل کوچک جمع و جور WEL100

تونل کوچک

دستگاه کوچک شدن در صف پس از دستگاه کیسه گذاری - عرض 1600 میلی متر - حداکثر ارتفاع انتقال 600 میلی متر.

TOP

جزئیات خود را فراموش کرده اید؟