DBT232

چهارشنبه، مارس 19 2014 by
DBT232 - جدول بافر

میز بافر - کاملاً اتوماتیک

جدول بافر باعث می شود که خط از میکرو متوقف نشود: توقف در ماشین آلات پیرایش ، برچسب ها the کارایی خط بسته بندی شما را افزایش می دهد. بین خطوط قالب گیری و پر کردن استفاده می شود.

TOP

جزئیات خود را فراموش کرده اید؟