DBC202

چهارشنبه، مارس 19 2014 by
DBC202 - نوار نقاله بافر

نقاله بافر

نوار نقاله بافر باعث می شود خط در مقابل توقف های خرد مصون باشد. این مسائل مربوط به برچسب زدن مانند کوچک شدن بطری ، لرزش ، توقف مکرر را برطرف می کند. بازده خط بسته بندی شما را افزایش می دهد. می توانید بین خنک کننده و بافر جابجا شوید.

TOP

جزئیات خود را فراموش کرده اید؟