QC050

دوشنبه ، 10 مارس 2014 by
QC050 - مرکز کیفیت - آزمایش نشتی ظروف

مرکز کیفیت ظروف

مرکز کیفیت مورد استفاده در تولید ظروف (حداکثر 30 لیتر).
این واحد قادر به انجام تست نشت پوسیدگی فشار ، کنترل دسته و کنترل حفره مسدود شده و بررسی وزن است.

QC055

جمعه، 08 ژوئیه 2016 by
QC055 leaktesting کانتینر محافظت می شود

مرکز کیفیت ظروف

مرکز کیفیت مورد استفاده در تولید ظروف (حداکثر 30 لیتر).
این واحد قادر به انجام تست نشت پوسیدگی فشار ، کنترل دسته و کنترل حفره مسدود شده و بررسی وزن است.

QC060

دوشنبه ، 10 مارس 2014 by
تست کننده نشت درام و وزن را بررسی کنید

مرکز کیفیت بشکه

مرکز کیفیت مورد استفاده در تولید بشکه.
این واحد قادر به انجام تست نشت پوسیدگی فشار ، کنترل دسته و کنترل حفره مسدود شده و بررسی وزن است.

TOP

جزئیات خود را فراموش کرده اید؟