DFS010

چهارشنبه، مارس 26 2014 by
DFS010 - سیلو انعطاف پذیر - نیم قد - پریز برق

سیلوی انعطاف پذیر - نیمی از ارتفاع - خروجی بالا

سیلوهای ساخته شده برای ذخیره سازی محصولات به روشی بسته بندی شده طراحی شده اند.
این واحد دارای ارتفاع نیم پالت و ظرفیت ذخیره سازی 1.2 متر مربع است.

برچسب ها:

DFS100

چهارشنبه، مارس 26 2014 by

سیلوی انعطاف پذیر - تمام قد - خروجی بالا

سیلوهای ساخته شده برای ذخیره سازی محصولات به روشی بسته بندی شده طراحی شده اند.
این واحد از ارتفاع کامل پالت و ظرفیت ذخیره سازی 2.7 متر مربع برخوردار است.

برچسب ها:

DFS150

دوشنبه ، 10 مارس 2014 by
DFS150 - سیستم سیلو انعطاف پذیر - ارتفاع کامل - خروجی پایه

سیلوی انعطاف پذیر - تمام قد - خروجی پایه

سیلوهای ساخته شده برای ذخیره سازی محصولات به روشی بسته بندی شده طراحی شده اند.
این واحد دارای ارتفاع نیم پالت و ظرفیت ذخیره سازی 2.5 متر مربع است.

برچسب ها:

DSS001

چهارشنبه، مارس 26 2014 by
قاب محور DSS001 برای سیلوهای انعطاف پذیر

قاب مرکزی برای سیلو انعطاف پذیر

این قاب محوریت برای سیلوهای انعطاف پذیر باعث می شود که اپراتورها با قرار دادن ساده آن بین 2 گوشه ، سیلو را در نقطه صحیح تولید قرار دهند.

DSS010

چهارشنبه، مارس 26 2014 by
DSS010 - ایستگاه بارگیری برای سیلوهای انعطاف پذیر

ایستگاه بارگذاری بطری خالی با گزینه خنک کننده برای سیلوهای انعطاف پذیر

این ایستگاه بارگیری / خنک کننده بطری خالی برای سیلوهای انعطاف پذیر ، با دمیدن هوای خنک از طریق سیلو ، از تغییر شکل بطری حرارتی جلوگیری می کند.

برچسب ها:

DSS050

چهارشنبه، مارس 26 2014 by
DSS050 - ایستگاه تخلیه سیلوهای انعطاف پذیر

ایستگاه تخلیه بطری خالی برای سیلو انعطاف پذیر

این ایستگاه تخلیه سیلوهای انعطاف پذیر (با خروجی پایه - DFS150) را در سطل آشغال بطری unscrambler شیشه تخلیه می کند. عملکرد کاملاً اتوماتیک. در موقعیت های 1 و 2 سیلو موجود است.

TOP

جزئیات خود را فراموش کرده اید؟