DPB100

دوشنبه ، 10 مارس 2014 by
DPB100 - جعبه پالت

جعبه پالت

با استفاده از این جعبه پالت می توانید پالت های تمام قد را روی هم قرار دهید: برای بسته بندی شیشه های بسته بندی یا بطری های کیسه ای. و همچنان بدون افزایش هزینه ها از بطری ها و کیسه ها محافظت می شود. صرفه جویی در فضا!

TOP

جزئیات خود را فراموش کرده اید؟